AlgemeenMarktanalyse

Rustige kalverhandel bij iets dalende prijzen

De handel in nuchtere kalveren op de veemarkt in Purmerend verliep dinsdag vrij rustig bij een lagere aanvoer dan vorige week.

Daarbij stonden de noteringen onder druk. Zwartbonte nuka’s moesten twee tot vijf euro per stuk prijsgeven, nuka’s van vleesrassen moesten iets meer prijsgeven.

Al zakken de prijzen iets, toch worden de dieren nog goed betaald in vergelijking met vorig jaar. Toen noteerde een zwartbonte nuka minstens 30 euro per stuk lager.

Omdat gegevens over opzet en binnenlandse verkopen van nuka’s ontbreken lijkt duidelijk dat de hogere nuka-prijzen niet worden veroorzaakt door de import. Die is groter dan vorig jaar.

Prognose: lichte prijsdruk.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin