AlgemeenMarktanalyse

Rustige handel in vroege peen

De peenmarkt is kalm. De meeste percelen vroege peen in Limburg en Brabant zijn gerooid. Volgende week komt eerste aanvoer uit de Flevopolders in beeld. De prijs zal hangen rond de 20 euro per 100 kilo vuile wortelen.

Volgende week komt er ook aanbod van partijen vroege wortelen vanuit Zeeland. Daardoor wordt de beschikbaarheid ruimer en kan de prijs iets gaan zakken. Vroege peen uit Spanje moet in big bags verpakt franco Nederland 23 tot 24 euro opbrengen. De meeste verwerkers pakken echter liever het veldgewas, dat ze zelf kunnen verwerken volgens de eisen van hun afnemers.

Prognose: stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin