AkkerbouwMarktanalyse

Rustig verloop uienexport drukt prijs

De uien worden nog niet in bijster grote volumes verkocht. Vanwege de matige afzet zijn de prijzen gestabiliseerd tot licht gedaald.

Gemiddeld zakte de notering van de telersbeurs Emmeloord aan de bovenzijde, waarbij wel opgemerkt moet worden dat de hoogste prijzen in de voorgaande week alleen betaald werden voor direct te leveren partijen.

In de huidige situatie is de handel in plantuien een aflopende zaak, de levering van zaaiuien afland is leidend. Ook Middenmeer noteert nu uien en wijkt qua prijszetting nauwelijks af van Goes en Emmeloord.

Door de bank genomen geldt een telersprijs van gemiddeld 10 euro per 100 kilo. Dat is voor de start van het zaaiuienseizoen redelijk, kijkend naar voorgaande jaren en de als ‘rustig’ weergegeven stemming.

De baalprijs ligt rond 16 tot 17 euro per 100 kilo, maar er staat druk op. Met een gemiddelde export per week van krap 11.000 ton zat de vaart er in de eerste maand van het nieuwe uienseizoen nog niet bepaald in. Dit scoort beneden de resultaten van de voorgaande drie seizoenen.

In de EU is nog weinig vraag naar Nederlandse uien, uitgezonderd in Groot-Brittannië. De verdere bestemmingen, vooral Senegal (vroeg aan de markt), trekken de kar eigenlijk. De afzet is na de eerste maand export wel gegroeid, maar zwaar onvoldoende in relatie tot de sorteer- en verwerkingscapaciteit.

Prognose: prijsdruk.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin