AkkerbouwMarktanalyse

Rusland en Oekraïne reguleren hun graanmarkt

Oekraïne heeft sinds het begin van het lopende marktseizoen 2010-’11 meer dan 5,5 miljoen ton graan uitgevoerd, meldt de website Blacksea News. De momenteel geldende quotering voor de export, zal het gehele boekjaar ofwel tot 1 juli 2011 gehandhaafd, volgens de Oekraïense landbouwminister Mykola Prysiazhniuk. In december zal Oekraïne de balans opmaken en aangeven hoe groot de quota worden en hoe deze verdeeld worden. Rekening houdend met de quotering komt de graanuitvoer over het eerste halfjaar uit op 8,5 miljoen ton. In het tweede halfjaar zal dat niet meer dan 5 miljoen ton kunnen zijn.
Rusland wil de helft van zijn interventievoorraad graan verkopen om de prijs in eigen land te kunnen stabiliseren, lees: drukken. De plannen betreffen meer dan de helft van de aanwezige voorraden. Blacksea News citeert de Vedemosti Business Daily, het door de Financial Times en Wall Street Journal opgericht Russische financieel-economisch dagblad. De Russische graanconsumptie in het lopende seizoen is naar verwachting 77 miljoen ton. De graan oogst komt uit op 60,3 miljoen (ruim een derde minder dan de recordoogst van 2009-’10). Er is een hoeveelheid van 26,3 miljoen ton over van het vorig seizoen, daarbij komt nog eens 9,64 miljoen ton interventievoorraad van de staat. De interventievoorraad zal worden aangesproken om te voorkomen dat graanprijzen de pan gaan uitrijzen. De verkoop zal vooral plaatsvinden in de door droogte getroffen regio’s. De verkoop moet plaatsvinden op verzoek, niet via veiling en zal niet eerder starten dan februari 2011, volgens het hoofd van het Russische instituut voor agrarisch marktonderzoek Dmitry Rylko.
Op langere termijn lijkt Rusland echt problemen te krijgen om zijn positie als ’s werelds graanexporteur nummer drie te heroveren. De exportstop is daar niet de kleinste factor in, maar het speelt ook flink mee dat droogte ook het inzaaien van wintertarwe deze herfst sterk heeft bemoeilijkt. Per saldo kunnen de graanprijzen in de VS en de EU hierdoor op hoog niveau komen (blijven…).

Prognose: hoge tarweprijs, ook op termijn.

Beheer
WP Admin