AkkerbouwMarktanalyse

Ruim aanbod vroege fritesgeschikte

De markt voor fritesaardappelen zit in een overgangsfase. De verwerkende industrie bedient zich van de beschikbare vroege aardappelen. Dat is voor een groot deel via de leveringen op contract, wat niet leidt tot echte prijsnoteringen.
Alleen de Belgische PCA/Fiwap en Belgapom geven in deze periode noteringen af voor vroege fritesgeschikte aardappelen. Dat betreft een prijsniveau van €9 tot €10. De sortering en het onderwatergewicht zijn over het algemeen goed en er is voor de Belgische industrie grote aanvoer uit Duitsland. Hierdoor draaien de verwerkers praktisch volledig op contracten en zijn er geen aankopen op de vrije markt nodig. Het aanbod is groter dan de vraag.
In Nederland wordt voor de nieuwe Première als indicatie een prijsrange van €9,50 tot €11 genoemd. Ook hier is nog weinig vrije handel. Een factor die nu mee speelt is de flinke neerslag die er is geweest. Daardoor kan vanuit een deel van de teeltgebieden, vooral Zeeland, de aanvoer wat stagneren. Gezien de omstandigheid dat de verwerkers al langer weinig koopbereidheid hebben getoond, zullen ze niet te ruime voorraden hebben. Houdt het regenachtige weer aan, dan kan de prijs weer gaan aantrekken. Voor de termijnmarkt heeft het natte weer eigenlijk vooral geleid tot een neergaande tendens in de prijs van het contract april 2012.
Eerste prognoses voor de aardappelen van middelvroege teelt duiden op een vrij matige opbrengst, anders dan de uitstekende vroege aardappelen met hun goede onderwatergewicht en grote knollen.

Prognose: Stabilisering.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin