RundveeMarktanalyse

Room uitschieter op verder kalme zuivelmarkt

Op een zwakker aanvoelende zuivelmarkt als geheel, doet het vetsegment het momenteel aardig goed. De boterprijs blijft redelijk stabiel, de roomprijs loopt verder op en zit op een niveau van 5.200 tot 5.250 euro per ton.

Het grote gat tussen de boterprijs (ruim 4.200 euro) en de roomprijs is opvallend. De vraag naar melkvet is echter goed. Reden is dat de vetgehaltes in de melk tegenvallen en er een goede vraag naar room is.

De markt voor melkconcentraat en vollemelkpoeder is vrij stabiel, de markt voor mageremelkpoeder staat onder druk, zij het licht. De dalende notering lijkt vooral een handelstechnische oorzaak te hebben, de onderliggende markt blijft redelijk goed. Ook de weipoedermarkt staat licht onder druk. De Nederlandse notering is deze week verder gezakt naar 980 euro per ton, terwijl al wordt gehandeld tegen prijzen van ongeveer 960 euro per ton.

De kaasprijzen blijven redelijk stabiel, met een prijsniveau van €3,65 tot €3,70 per kilo voor Goudse foliekaas. Natuurkazen brengen ongeveer hetzelfde op. De kaasfabrikanten profiteren nog steeds van een goede vraag, met name voor de export, terwijl er geen noemenswaardige voorraden ontstaan. In tegenstelling tot de gewone folie- en natuurkazen hebben de echter merkkazen het moeilijker. Fabrikanten hebben moeite om hiervoor hogere prijzen af te dwingen. De consument staat ook niet erg te trappelen om veel dure kazen te kopen.

De spotmarkt voor rauwe melk leek deze week licht aan te trekken, maar de markt is dun en de spreidingen in de prijzen is relatief groot prijzen variëren van 44 tot 47,5 cent af boerderij.

Prognose: stabiele markt.

Beheer
WP Admin