AlgemeenMarktanalyse

Rechtenhandel blijft rustig onder invloed slechte markten

De handel in varkensrechten blijft een tamme aangelegenheid.

Er worden incidenteel transacties geboekt. In het Oosten liggen de prijzen rond het niveau van 115 euro voor volledig benutbare rechten. In Zuid en in overig ligt het prijsniveau een tientje lager; rond de honderd euro. Kopers zijn over het algemeen afwachtend en verkopers hopen dat de varkensmarkt eens een keer omslaat en er betere tijden aanbreken.

In pluimveerechten wordt nauwelijks gehandeld. Als er al prijzen worden genoemd liggen die rond de € 7,50 tot 8 euro.

Prognose: handel blijft tam

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin