AkkerbouwMarktanalyse

Ramingen drukken de graanmarkt

Positieve productieprognoses drukken de graanprijzen en noteringen op de nationale en internationale graanmarkt. Eerst USDA, gevolgd door IGC en deze week ook Stratégie Grains. De voorspellers lijken eensgezind: doordat de tarweoogst 2010-2011 stijgt en het verbruik afneemt, groeien de graanvoorraden. Door weglopende speculanten staan de noteringen op de graanmarkt verder onder druk. Ongewisheid over mogelijke winterschade en een verwachte wereldwijde areaalkrimp van zo’n 1,5 tot 2%, brengen vooralsnog geen positieve omslag te weeg. Terwijl in de VS stabiele tot iets lagere en in Europa veelal stabiele tarwenoteringen tot stand kwamen, zakten in Nederland de telersprijzen voor tarwe en gerst met €1,00 tot €2,00. Ook de handelsprijzen, levering per schip, volgden de negatieve trend. Voor tarwe liggen de prijzen op €125 (maart), €128 (april-juni) en €133 (september-december).

Prognose

Licht dalend.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin