RundveeMarktanalyse

Quotummarkt vertoont nog weinig levendig beeld

In de melkquotumhandel is het rustig, zeker vergeleken met vorig jaar. Het beeld destijds van een periode waarin beslissingen genomen worden is er nu ook, maar met veel minder actie.

De melkveehouders die de gelegenheid aangrijpen om door nu te kopen automatisch 1 procent extra binnen te halen, kopen voor een prijsniveau rond € 12,50 per kilo vet. In het segment leasemelk eveneens weinig actie, met àls er zaken gedaan wordt verhuur van grotere partijen tegelijk. Prijsindicatie € 4,45 per kilo vet bij transacties. Aanbod is er voor € 4,60 en vraag voor € 4,25.

Prognose: stabiele prijzen.

Beheer
WP Admin