AlgemeenMarktanalyse

Quotumhandel rustig, met lichte prijsstijging

De melkquotumhandel is rustig, zoals de gehele periode na 1 april, maar trok deze week wat aan.

Er is meer vraag naar koopmelk bij eveneens groter aanbod. Toch trok de prijs iets op richting 18 euro per kilo vet, omdat er voor de verkoper geen druk op de ketel staat. Voor leasemelk is veel meer belangstelling, maar erg weinig aanbod.

De potentiële huurders gaan als ze zaken kunnen doen nog niet verder dan € 4,80 per kilo vet.

Verbetering van de voersituatie kan de stemming bij melkveehouders met uitbreidingsplannen positief beïnvloeden. Men wacht op regen.

Prognose: prijs stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin