RundveeMarktanalyse

Quotumhandel met veel aanbod maar weinig vraag

De quotumhandel ligt op het moment op zijn gat. Er is wel veel aanbod maar de vraag naar koop- of leasemelk ligt nagenoeg stil.

Naast een paar kleine transacties is er nauwelijks activiteit. Er wordt zelfs weinig informatie opgevraagd over aangeboden quota.

De verwachting is dat marktbeweging de komende maand nog op zich laat wachten. Na het zaaien van de mais en de eerste snede gras van het seizoen, kan de vraag naar quotum weer wat oplopen. Gezien het huidige grote aanbod bij bescheiden vraag komt er meer druk op de prijs van koop- en leasemelk.

Prognose: dalende prijzen.

Beheer
WP Admin