RundveeMarktanalyse

Quotumhandel afwachtend door lagere melkproductie

Melkveehouders kijken de kat uit de boom bij het kopen of leasen van melkquotum. De handel in quotum ligt dan ook nagenoeg stil. De prijzen zijn wel wat gezakt. Voor koopmelk wordt 12 euro betaald en voor leasemelk €4,25 per kilo vet.

De melkproductie ligt dit melkjaar wat achter op het schema van vorig jaar. Veel melkveehouders wachten dan ook af wat de melkproductie in de rest van het jaar gaat doen.

De melkveehouders die kopen, kopen nu vaak een gedeelte van de benodigde hoeveelheid en willen de rest later aanschaffen. Door de afwachtende houding van velen zal de handel in het najaar opleven.

Prognose: stabiele prijs.

Beheer
WP Admin