RundveeMarktanalyse

Prijzen slachtkoeien klimmen gestaag

Op de veemarkt Leeuwarden werden donderdag 583 stuks aangevoerd. Dat is maar een fractie minder dan vorig jaar in dezelfde week.

Dat is niet onbevredigend, afgezet tegen het schrale aanbod van het laatste halfjaar.

De noteringen voor de koeien zijn toch weer met 5 cent verhoogd, naar een peil dat 50 cent hoger ligt dan begin maart 2011. Dat geeft de situatie in de slachtveemarkt ook goed weer. De uitstoot uit de melkveehouderij is al maanden matig. Dat geldt ook buiten Nederland. Er is bij een goede vraag naar rundvlees structureel tekort aan slachtkoeien. Daardoor zijn de prijzen in november 2010 aan een gestage klim begonnen. Een goede O-koe brengt in Duitsland per kilo nu bijna 60 cent meer op dan vorig jaar en 90 cent meer dan in het begin van 2010. De veestapel slinkt er ieder jaar en juist de laatste procenten meer of minder in het aanbod maken de prijs in deze vraagmarkt.

Prognose: zeker prijshoudend.

Beheer
WP Admin