Premium
In veel landen is de melkproductiepiek achter de rug en blijft de melkaanvoer onder het niveau van vorig jaar. - Foto: Mark Pasveer RundveeMarktanalyse

Prijzen op zuivelmarkt stijgen weer

Beheer
WP Admin