RundveeMarktanalyse

Prijzen lammeren vrijwel stabiel

De noteringen voor zuiglammeren zakten dinsdag iets op de veemarkt in Leeuwarden.

Er ging 2 euro van de prijs af, wat gezien de erg grote aanvoer nog bijzonder meeviel.

De prijs van zuigers is erg variabel aangezien deze dieren niet lang kunnen worden aangehouden in afwachting van bijvoorbeeld prijsverhoging. Het aanbod is op de veemarkten sterk bepalend voor de prijs. Voor zuiglammeren zijn er specifieke klanten in de markt, die gericht kopen. Vlees van zuiglammeren is een luxe artikel voor horeca en gespecialiseerde slagers.

De noteringen voor de overhouders bleven ongewijzigd. Vraag en aanbod zijn goed in evenwicht. Er is momenteel vrijwel geen export. Frankrijk en Duitsland zijn zelfvoorzienend, er gaan alleen kleine volumes naar België. De aanvoer van de overhouders loopt nu geleidelijk af.

Oude schapen blijven prijshoudend. Binnenkort, als de aanvoer van zuiglammeren verder groeit, kan er wat meer aanbod komen, zonder dat het druk op de prijs hoeft te zetten. De slachtschapen zijn structureel schaars en de vleesprijzen, ook van runderen, zijn hoog.

Prognose: prijshoudend.

Beheer
WP Admin