AlgemeenMarktanalyse

Prijzen koeienvlees naderen record in eurotijdperk

De slachtkoeienprijzen stijgen in rap tempo door en zijn bijna het record genaderd van augustus 2008.

Toen werd op de top van de markt € 2,80 per kilo betaald voor P-kwaliteit slachtkoeien. Voor het overige zijn in het eurotijdperk nauwelijks zulke bedragen betaald voor slachtkoeienvlees. Toch wordt nu op de veemarkt nauwelijks getrokken om € 2,75 per kilo betaald te krijgen voor P-kwaliteit slachtkoeien. Het vee dat er is gaat vlot en zonder morren weg.

Aan de basis van de huidige serie prijsstijgingen ligt het besluit van Turkije, eind 2010, om de markt weer te openen voor Europees rundvlees. Naar Turkije gaat vooral stierenvlees, maar de export schoont de hele markt op.

Prognose; iets hogere prijzen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin