AkkerbouwMarktanalyse

Prijspeil peen verandert nog nauwelijks

Er is nog geen vlotte handel in peen. In januari zal Duitsland zich melden voor de eerste leveranties van gecontracteerde wortelen. Daarna kan de vrije handel op gang komen. De verwachting van de afzet in Duitsland is overigens niet hoog gespannen. Dat komt mede doordat de consument er dit jaar minder peen koopt. Het algemene prijspeil van groenten is veel lager dan vorig jaar, wat voor de als goedkope groente beschouwde peen ongunstig is. Bijgevolg nauwelijks tot geen wijzigingen in het prijsniveau. De smalle bandbreedte van de peennotering van Emmeloord past niet zo bij de omstandigheid dat er partijen uit de bewaring worden opgeruimd waar men op termijn problemen mee denkt te krijgen.

Prognose: prijs stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin