AkkerbouwMarktanalyse

Prijspeil peen blijft goed overeind

De stemming in de peenmarkt is prijshoudend, bij relatief weinig transacties.

De contractleveringen gaan beneden het prijspeil op de vrije markt, waar dus minder vraag is. In het begin van het seizoen is echter al veel verkocht, zodat overmatig aanbod de prijs niet bederft. B-peen haalt een telersprijs tot 15 euro per 100 kilo. Grove wordt ruimer aangeboden en haalt ongeveer 12 euro.

Prognose: prijshoudend.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin