AkkerbouwMarktanalyse

Prijsherstel in onzekere graanmarkt

Na een spectaculaire daling van de tarwenoteringen is weer een flink herstel geboekt van de prijzen op de wereldmarkt. De situatie blijft erg onzeker. Op de Europese graanmarkten is het beeld uitermate rommelig, met forse prijsverschillen van dag tot dag. Analisten verwachten dat die situatie aanhoudt tot er meer duidelijkheid is over de effecten van de weersomstandigheden in de grote graanproducerende landen zoals de Verenigde Staten, Rusland en Europa. De stand van het wintertarweareaal in de VS blijft ondanks recente neerslag zorgelijk en door koude verloopt de inzaai van de zomertarwe moeizaam. Verder is er invloed van de valutakoersen. Door de sterkere euro daalt de EU-uitvoer van graan vermoedelijk.

Prognose: prijs gelijk

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin