AkkerbouwMarktanalyse

Prijsdruk door graanprognoses

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) gaat in zijn jongste prognose uit van een wereldgraanproductie van 2.187 miljoen ton. Dat is een plus van 3,5 miljoen ton ten opzichte van de raming in augustus. Ook Stratégie Grains voorziet meer graan en verwacht een lichte stijging van de oogst in Europa. De Franse graananalist gaat voor tarwe en gerst uit van resp. 130,1 miljoen ton en 61,5 miljoen ton, tegenover 130 miljoen ton en 60,7 miljoen ton in augustus. De bijgestelde oogstprognoses doen de prijzen geen goed. Ook op de binnenlandse beurzen daalden alle noteringen, variërend van -€0,50 (voergerst) tot -€3 (voertarwe). De handelsprijzen, schip groot vaarwater, liggen voor tarwe op €119 (okt.-dec.) en €125 (jan.-jun.), voor gerst op €106 en €113. De vraag is beperkt en alleen voor dichtbij worden zaken gedaan.

Prognose

Stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin