Foto: Mark Pasveer AkkerbouwMarktanalyse

Prijsdaling van tarwe lijkt af te remmen

Zelfs voor marktdeskundigen is de gang van zaken op de graanmarkt momenteel onduidelijk.

Er heerst met name verbazing over de sterke prijsdaling in de EU van de tarwe oude oogst, terwijl er op papier een krappe balans is. En: de prognose voor de nieuwe Europese oogst ziet er redelijk uit, maar biedt ook geen zeer ruime balans.

Grotere voorraden

Het verschil tussen de prijzen voor de oude en de nieuwe oogst tarwe wordt gaandeweg kleiner. Een verklaring zou kunnen zijn dat graanimporterende landen uit veiligheidsoverwegingen grotere voorraden hebben aangelegd dan gebruikelijk. Al in de beginperiode van de coronapandemie werd er flink gehamsterd.

Tarwe uit de EU is momenteel ook niet bijzonder concurrerend. Het ligt voor de hand dat men gaat interen op aanwezig volume, in afwachting van de nieuwe oogst. Echter, het verschil met de oude en nieuwe oogst is op de Parijse termijnmarkt nog maar amper € 10,00 per ton.

Logistiek laat te wensen over

In de collecterende handel zijn veel bedrijven door hun voorraden oude oogst tarwe en gerst heen. Buiten Europa is wel voldoende aanbod, maar binnen Europa is het niet eenvoudig (ofwel duur) om vrachten graan op de plek van bestemming te krijgen. De logistiek laat te wensen over.

Zeker zo belangrijk: de aanvoer van graan vanuit de boerenbedrijven is vrij beperkt. Er is behoorlijk handel gedaan in de afgelopen maanden, maar toen de prijzen zo snel daalden, ging bij de telers de rem erop. Men hoopt toch op prijsverbetering.

De tot voor kort erg hoge prijzen voor de oude oogst graan hebben als neveneffect gehad dat het niet eenvoudig was voor inkopers om zaken te doen met de telers voor de nieuwe oogst. Het prijsverschil met wat geboden werd voor nieuwe oogst was een grote drempel.

Prognose: prijs stabiliseert.

Meer informatie over de prijzen van biggen vind je in Boerderij Marktprijzen.