RundveeMarktanalyse

Prijsdaling nuchtere kalveren zet door

Zoals verwacht zijn de prijzen van de nuchtere kalveren op de veemarkt in Purmerend verder gedaald. De prijzen daalden met 10 euro per kalf. Oorzaak van de daling is de moeilijke afzet en de lage prijs voor blank en rosékalfsvlees.

Voor een goed zwaar zwartbont stierkalf van extra kwaliteit wordt maximaal 145 euro betaald. De zware stierkalveren met 50 procent Belgisch Blauw noteren 365 euro.

In Duitsland staan de prijzen van de nuka’s ook onder druk. Kopers zijn daar kritischer gaan selecteren. Hierdoor zijn de prijzen van de lichtere kalveren (-10 euro) sterker gedaald dan de prijs van de zwaardere kalveren (-5 euro).

De handel van gisterochtend verliep rustig en de aanvoer was met 540 kalveren iets lager ten opzichte van vorige week (585 kalveren).

De integraties zijn al langere tijd niet bereid om de hoge prijzen van de nuka’s te betalen. Dit omdat het mesten van blanke kalveren al een geruime tijd niet kostendekkend is. Nu de prijzen van het rosévlees ook zijn gedaald, staan de marges van de vrije mesters ook onder druk. Daarnaast is het met de stijgende voerprijzen voor de rosémesters van belang dat de kalveren niet te duur aangekocht worden.

Het aanbod van nuchtere kalveren stijgt doorgaans na de zomerperiode. De verwachting is dan ook dat de prijzen onder invloed van een stijgend aanbod de komende weken verder dalen.

Prognose: dalende prijzen.

RundveeMarktanalyse

Prijsdaling nuchtere kalveren zet door

De prijzen voor nuchtere kalveren blijven voor de tweede week op rij dalen in Purmerend.

Net als vorige week ging deze week gemiddeld € 5,00 per stuk van de prijs af. Handelaren verwijzen voor de prijsdaling naar de zwakke vraag naar jonge dieren voor de opzet in de vleeskalverhouderij. Niet alleen in Nederland zou minder worden geboden, maar ook in Duitsland. Zelfs een teruglopend aanbod in Purmerend kon een prijsdaling niet voorkomen.

De kans is goed aanwezig dat de nuka-prijzen de komende weken nog verder dalen. Daarmee wordt een heel andere tendens ingezet dan vorig jaar. Toen zette vanaf medio maart tot eind mei een stevige prijsstijging in. Dit hield echter ook verband met goede afzetkansen voor kalfsvlees. De prijzen die mensen hier voor wilden betalen zaten in de lift. Deze tendens sloeg in het verdere verloop van 2012 om, onder invloed van de economische crisis.

De opbrengstprijzen van blanke vleeskalveren zitten de laatste weken dan ook in een neerwaarts spiraal. Op belangrijke exportmarkten wordt blankkalfsvlees minder gevraagd en dalen de prijzen. Zelfs de prijzen van rosé-kalfsvlees staan de laatste tijd wat onder druk.


Prognose: lagere nukaprijzen.

Beheer
WP Admin