AkkerbouwMarktanalyse

Prijs voor pootgoed Bintje ongewijzigd

De prijzen voor het pootgoed Bintje zijn afgelopen week over de hele linie gelijk gebleven. Bintje-poters A28/35 noteren €43,00-€44,00 en de grovere 35/45 €23,00-€24,00.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin