Foto: Mark Pasveer RundveeMarktanalyse

Prijs slachtkoeien daalt verder

De prijs van slachtkoeien is donderdagochtend op de veemarkt in Leeuwarden verlaagd.

Een O-kwaliteit slachtkoe noteert tot €2,70 per kilo en de prijs ligt daarmee op het laagste niveau sinds januari 2015. Vorig jaar werd in deze periode 20 cent per kilo meer betaald. Slachterijen hebben deze week hun prijzen onder druk gehouden na de flinke daling van vorige week.

Meer dan 14.000 runderen geslacht

De oorzaak van die prijsdaling is nu ook goed te zien in de slachtgegevens. Net als in week 38 werden er vorige week ook weer meer dan 14.000 runderen geslacht. Hiermee komt het totale aantal geslachte runderen dit jaar op 427.741 stuks uit, 79.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Deze week lijkt het aanbod iets afgenomen te zijn, maar blijft nog wel flink boven het niveau van vorig jaar.

Ook voor de komende periode wordt een groot aanbod verwacht. Om aan de fosfaatrechten en grondgebondenheid te kunnen voldoen, moeten nog de nodige koeien naar de slacht. Zolang de uitstoot geleidelijk komt, zal de prijs op niveau kunnen blijven; blijft het aanbod zo groot, dan blijft de prijs onder druk staan.

Prognose: prijs onder druk.

RundveeMarktanalyse

Prijs slachtkoeien daalt verder

Hoewel het aanbod slachtkoeien deze week kleiner is, daalt de prijs. Zo ook op de veemarkt Leeuwarden. Er werden in totaal 317 runderen aangeboden, 48 minder dan vorige week. De prijs van de slachtkoeien daalde met 5 cent per kilo.

De worstkoeien noteren stabiel. Handelaren geven aan dat ze met de huidige prijzen, maximaal €2,10 per kilo, maar weinig voor de worstkoeien ontvangen.

Minder aanbod, toch lagere prijzen

Het aanbod aan slachtkoeien ligt deze week wat lager door het mooie weer, melkveehouders zijn gras aan het inkuilen en in de zuidelijke delen van het land komt de maisoogst op gang. Toch willen slachterijen minder betalen voor de koeien en hebben zij hun inkoopprijzen deze week verder verlaagd.

Vraag naar rundvlees neemt af

De prijsdaling is het gevolg van een tegenvallende vraag naar rundvlees. Er zijn grote voorraden vlees opgebouwd en de vraag naar het duurdere achtervlees neemt af nu het wildseizoen op gang komt. Met de maisoogst in het verschiet, zal het aanbod niet al te snel oplopen, toch verwachten handelaren dat de prijs volgende week verder daalt.

Meer vraag naar melkkoeien

Hoewel de stemming in melkveeland niet al te positief is, neemt de vraag naar melkkoeien en lang drachtige vaarzen wel toe, en daarmee stijgt ook de prijs. De onzekerheid en speculaties over de fosfaatrechten zijn nog niet voorbij en melkveehouders willen zodra het financieel kan toch wat extra vee op stal.

Prognose: prijs slachtkoeien daalt.Meer informatie over de prijzen van slachtkoeien vindt u via de volgende linkjes in Boerderij op Maat:
Koeien Leeuwarden
Koeien Vee & Logistiek

RundveeMarktanalyse

Prijs slachtkoeien daalt verder

De handel in slachtkoeien is donderdagochtend in Leeuwarden moeizaam verlopen. Het aanbod van koeien lag met 363 stuks weer lager dan in de afgelopen weken.

Het lagere aanbod kon echter niet voorkomen dat de prijs van de koeien verder daalde. De notering laat een daling zien van 5 cent per kilo. Volgens handelaren is dit wat magertjes en lag de prijs zo’n 10 cent lager dan een week geleden.

De handel in vlees blijft moeizaam. Niet alleen rund, maar ook varkensvlees, kippenvlees en kalfsvlees worden moeizaam afgezet. Dit heeft over de gehele linie ook de nodige gevolgen voor de opbrengstprijzen van slachtrijp vee.

Het lijkt er op dat de prijsdaling voor slachtrunderen nog niet voorbij is en dat de prijs nog onder druk blijft staan. Ook in Duitsland zijn de prijzen voor slachtkoeien flink gedaald. Vorige week ging er in Duitsland bij de P2-kwaliteit koeien zelfs 8 cent van de prijs af.

Prognose: prijs onder druk.

RundveeMarktanalyse

Prijs slachtkoeien daalt verder

Het aanbod van slachtkoeien blijft redelijk groot, hierdoor staat de prijs onder druk.

Ook in Bunnik was dit maandagochtend goed te merken. De handel verliep erg rustig en de prijs van de slachtkoeien daalde ondanks een klein aanbod. Over de gehele linie, met uitzondering van de luxe koeien, ging er 5 cent per kilo geslacht gewicht van de prijs af.

De handel in slachtkoeien is duidelijk nog in zomerstemming: handelaren en kopers zijn op vakantie en de slachterijen doen het rustig aan met inkopen. Nu het aanbod van de slachtkoeien op niveau blijft, moeten slachterijen het nodige vlees invriezen. De vraag naar het goedkopere rundvlees blijft tegenvallen en veel van dit vlees belandt nu in de vrieshuizen.

Handelaren zijn verdeeld over de verwachtingen voor de komende weken. De één geeft aan dat de vakanties ten einde lopen en de handel weer een beetje in normaal vaarwater komt. Andere handelaren geven aan dat de bodem in de prijs nog niet gevonden is. Het aanbod is nog steeds ruim voor de vraag en de prijs zal volgens hen nog verder dalen. Wat wel zeker is, is dat de prijs in de komende weken niet zal stijgen.

Prognose: stabiel tot dalend.

RundveeMarktanalyse

Prijs slachtkoeien daalt verder

De handel is maandagochtend zeer rustig verlopen in Bunnik. Er was weinig animo om koeien te kopen waardoor de prijs van de slachtkoeien weer is gedaald.

De aanvoer in Bunnik ligt al een paar weken net boven de tachtig dieren. Het lijkt daardoor rustig met de aanvoer van slachtkoeien. Niets is minder waar, slachterijen krijgen rechtstreeks volop koeien aangeleverd, in sommige gevallen zelfs meer dan er op één dag geslacht kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat kopers van koeien op de markt terughoudend zijn, er zijn immers zat slachtkoeien.

De prijs van de R-kwaliteit tot worstkoeien tweede kwaliteit is maandag gedaald. Bij een aantal categorieën daalde de minimumprijs en bij andere de maximale prijs. De prijs van de O-kwaliteit koeien daalt met 5 cent per kilo naar maximaal €2,90.

Handelaren vrezen dat de komende weken meer koeien beschikbaar komen voor de slacht. Het regenachtige weer zorgt ervoor dat de koeien weer volledig op stal gaan. Dit is vaak een selectiemoment voor de melkveehouders. Als er hierdoor meer koeien beschikbaar komen zal de prijs van slachtkoeien nog wat dalen. De vleesafzet verloopt te slecht om meer vlees voor hetzelfde geld af te kunnen zetten.

Prognose: stabiel tot dalend.

RundveeMarktanalyse

Prijs slachtkoeien daalt verder

De handel is op de veemarkt Leeuwarden rustig verlopen. De uitgeproduceerde melkkoeien, O-kwaliteit tot en met de worstkoeien eerste kwaliteit daalden donderdagochtend 5 cent in prijs.

De luxere koeien werden prijshoudend verkocht.

Handelaren vrezen dat de komende weken meer koeien beschikbaar komen voor de slacht. Het regenachtige weer zorgt ervoor dat de koeien weer volledig op stal gaan. Het opstallen van de koeien is vaak ook een selectie moment voor de melkveehouders. Koeien die minder productief zijn of niet goed mee kunnen in de koppel worden uitgeselecteerd. Als de aanvoer verder stijgt zal de prijs van magere koeien nog wat dalen. De vleesafzet verloopt te slecht om meer vlees voor hetzelfde geld af te kunnen zetten.

Een O-kwaliteit koe kost maximaal €2,90 per kilo geslacht gewicht. Vier maanden geleden kostte een dergelijke koe nog maximaal €3,55 per kilo. Er is dus in een korte tijd een hele hap uit de prijs gegaan.

Prognose: prijs daalt.

RundveeMarktanalyse

Prijs slachtkoeien daalt verder

De prijs van slachtkoeien is donderdagochtend in Leeuwarden verder gedaald. Er ging er 5 cent van de prijs af, met uitzondering van de U- en P-kwaliteit, deze dieren noteren stabiel.

De handel verliep erg lauw, kopers willen duidelijk minder geven en zijn niet erg happig om veel koeien mee naar huis te nemen. Door de viering van de eenwording in Duitsland zijn de slachterijen daar gesloten. Hierdoor waren er weinig Duitse kopers aanwezig. De afwezigheid van deze kopers was echter niet de oorzaak van de prijsdaling, in Duitsland staan de prijzen van slachtkoeien ook flink onder druk.

Opvallend is dat de prijs van de P-kwaliteit koeien stabiel noteert, deze koeien zijn namelijk het moeilijkst te verkopen op dit moment. Het vlees van deze dieren wordt voornamelijk gebruikt als snippervlees en de prijs van dat vlees staat het meest onder druk.

Door de moeizame vleesverkoop en de prijsdruk in de ons omringende landen zal de prijs van de Nederlandse slachtkoe onder druk blijven staan.

Prognose: prijs daalt.

Beheer
WP Admin