RundveeMarktanalyse

Prijs quotum iets gedaald door rustige handel

De prijs van koop- en leasemelk lijkt iets te zijn gedaald als gevolg van een zeer rustige handel. De meeste melkveehouders die verwachten dat ze over hun quotum heen melken, wachten af.

De prijs ligt nu al op een dermate hoog niveau dat later in het jaar kopen of leasen niet veel uit zal maken.

Gezien de aanhoudend hoge melkaanvoer is een flinke overschrijding van het quotum te verwachten. De prijs van koop- en leasemelk zal dan ook niet veel dalen. Met de huidige prijs is het voor melkveehouders die in de landbouwregeling zitten niet interessant om quotum te leasen, omdat deze al erg dicht bij de superheffing ligt.

Prognose: stabiele prijzen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin