RundveeMarktanalyse

Prijs nuka’s stijgt met 5 euro

De prijzen van de kalveren op de kalvermarkt in Purmerend zijn op dinsdag morgen, net als voorgaande week, over de gehele linie gestegen met 5 euro per kalf. De verkoop van de kalveren verliep iets vlotter dan vorige week.

Het aanbod van de kalveren lag ongeveer gelijk met de aanvoer in de voorgaande weken en blijft hiermee krap. Voor een stierkalf zwartbont extra kwaliteit werd maximaal 165 euro betaald en voor een tweede kwaliteit stierkalf maximaal 140 euro. De maximumprijs van stierkalveren eerste kwaliteit met 50 procent Belgisch Witblauw is gestegen naar 395 euro. Bij de roodbonte stierkalveren werd tot 200 euro betaald. Een vaarskalf zwart- en roodbont van eerste kwaliteit werd verkocht voor maximaal 80 euro.

Kalfsvleesintegraties hebben nog een grote achterstand met het opzetten van nuchtere kalveren. De prijzen van blankvlees- en rosévleeskalveren zijn in de afgelopen week verder gedaald en zorgen ervoor dat de marge voor mesters en integraties verder gedaald is. De huidige hoge ruw- en krachtvoerprijzen zorgen ervoor dat er nagenoeg geen winst wordt behaald met het mesten van de kalveren. Het krappe aanbod zorgt er echter voor dat men duur aan moet kopen.

De verwachting is dat de prijzen voor de nuchtere kalveren een pas op de plaats gaan maken door de lagere slachtprijzen van de blankvlees- en rosévleeskalveren.

Prognose: prijshoudend.

Beheer
WP Admin