RundveeMarktanalyse

Prijs melkquotum stijgt verder

De prijs van zowel koop- als leasemelk stijgt als gevolg van een krap aanbod. Koopmelk is 10 cent in prijs gestegen en kost rond de €10,75 per kilo vet.

Vorig jaar in dezelfde periode kostte koopmelk 11 euro per kilo vet, wat neer komt op €3,65 per jaar tot einde quotum in 2015. Nu is dat met nog twee jaar te gaan €5,38. Leasemelk is ook 10 cent in prijs gestegen en kost €5,40 per kilo.

Handelaren geven wel aan dat ze verwachten dat de prijs niet heel veel hoger zal komen te liggen in de komende maanden. Als de prijs nog verder stijgt, komt deze te dicht bij de superheffing te liggen.

Prognose: stabiele prijzen.

Beheer
WP Admin