AlgemeenMarktanalyse

Prijs leasemelk schurkt tegen €?5,50 aan

In de quotumhandel is de pap onderhand op. De laatste testjes leasemelk worden uit de pan geschraapt. Aanbod druppelt binnen in porties van 10.000 tot 20.000 kilo tegelijk. Dit houdt niet gelijke tred met de flinke vraag.

Vooral in het begin van de week is het erg druk geweest bij de bemiddelaars. De prijs van leasemelk schommelt tussen € 5,40 en € 5,50 per kilo vet. Boeren die onder de Landbouwregeling vallen zijn al beneden dat niveau afgehaakt, maar ook de ’btw-boer’ krijgt twijfels. Er is aanbod voor € 5,75 en zelfs meer, maar € 5,50 lijkt de drempel die men niet over wil.

De tijd gaat overigens dringen voor degene die toch nog zaken willen doen. Handel is nog mogelijk, maar het is zaak dat leasers en verleasers de administratieve afwikkeling zorgvuldig en tijdig uitvoeren. Dinsdag moeten contracten getekend en wel binnen zijn bij het Productschap Zuivel.

Bij de huidige relatief gunstige melkprijzen is er ook al belangstelling voor koopmelk seizoen 2011/2012. De prijs schommelde in de afgelopen weken rond € 16,00 tot € 16,50 per kilo vet. Aanbod begint nu bij een prijs van € 17,00. Dat is velen nog even te gortig, maar kan gelden als de prijs het moment.

Prognose: prijs stabiliseert

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin