AkkerbouwMarktanalyse

Prijs fritesgeschikt onder druk gezet

De aardappeltermijnmarkt Eurex in Frankfurt sloot gisteren op een nieuw dieptepunt van € 17,90 per 100 kilo voor het aprilcontract.
Na 25 augustus 2010 was de notering steeds hoger, lange tijd zelfs aanzienlijk hoger. Na de topnotering van 13 januari (€ 33,50) is deze steeds sneller weggegleden. De notering voor het junicontract kwam voor het eerst uit beneden € 20, om precies te zijn 50 cent lager.
De activiteit was zowel woensdag als dinsdag redelijk, met voor april 260 transacties en voor juni 128. Met een vroeg voorjaar en Nederlandse afzetproblemen op de Russische markt is de markt vrij onzeker.
De prijs voor fritesgeschikt komt door de exportproblemen indirect ook onder druk, zeker doordat de verwerkende industrie zich toch al gedeisd houdt op de vrije markt. Enige paniek bij telers heeft wel geleid tot extra aanbod van vrije aardappelen, zeker de mindere partijen.
Toch was er dinsdagmiddag in een langer dan gebruikelijk durende sessie geen overeenstemming in de beurscommissie Goes, over de notering voor fritesgeschikte aardappelen. Handel en industrie meldden transacties van € 18,50 tot € 22,75 terwijl uit de hoek van de telers ook transacties werden gemeld van € 24 tot € 25 per 100 kilo. De partijen kwamen er niet uit. Een zeldzame gebeurtenis, die volgens afspraak ertoe leidde dat alleen de bij het Productschap Akkerbouw aangeleverde prijsgegevens de basis vormden voor een prijsindicatie, in plaats van de normale notering. Aangezien vrijwel de gehele handel wel, maar de telers nauwelijks gegevens aanleveren via het productschap kwam de indicatie uit op € 19 tot € 22. Dat betekende een daling met gemiddeld € 1,75 per 100 kilo voor een sector die vorige week nog prijshoudend als marktstemming kende. Het verschil van inzicht tussen handel en telers heeft mede te maken met de omstandigheid dat de transacties die aan de telers worden gemeld in grotere mate betrekking hebben op levering aan België, van de betere kwaliteiten aardappelen. Het aanbod daarvan is in België zeer beperkt.
Vanmiddag zal als gevolg van de prijsdalingen de EPP-index lager uitkomen dan vorige week, richting de grens van € 20.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin