AkkerbouwMarktanalyse

Prijs blauwmaanzaad in de min

In de afgelopen drie weken is de handelsprijs voor blauwmaanzaad met zo’n €45 tot het huidige niveau van €966 per ton, gezakt. Deze prijsverlaging kwam niet direct als een echt grote verrassing. Door goede oogsten in Tsjechië, Spanje, Hongarije, Polen en Oekraïne was begin oktober in de sector immers al de verwachting dat de toenmalige handelsprijs van €983 niet echt verder zou stijgen. Toch ging de notering in Rotterdam voor blauwmaanzaad in eerste instantie nog verder naar boven, met €1.011 als piek in de eerste week van november. Sindsdien zijn er wekelijks enkele euro’s van de prijs afgeknabbeld. Door de goede opbrengsten wereldwijd zal dit jaar in vergelijking met 2008 zo’n 8 % meer blauwmaanzaad worden geoogst. In Nederland is in 2009 zo’n 800 tot 850 hectare blauwmaanzaad geteeld. Dat areaal is gelijk aan afgelopen jaar.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin