RundveeMarktanalyse

Prijs bietenperspulp verhoogd

De prijs van bietenperspulp is eind vorige week iets verhoogd. De vraag is in de voorverkoop goed, bij krappe beschikbaarheid. Voor de tweede ronde zijn er iets royalere volumes toegekend aan de fouragehandel, meldt distributeur Duynie.

De prijs staat in het begin van de voorverkoop nog tamelijk scherp, om boeren te stimuleren vlot te bestellen. Na vrijdag 1 juni 12.00 uur kunnen de prijzen weer worden aangepast. Tot dat tijdstip geldt een prijs per procent drogestof van €1,90 voor aanvoer in de periode vanaf de aanvang van de campagne (tweede of derde week september) tot en met 21 oktober. In de periode erna, tot en met 2 december is de prijs €1,80. De prijs stijgt weer in de laatste periode van de campagne, met 5 cent. Als de klant de leverancier vrije keuze laat in het tijdstip van afleveren komt de prijs op €1,80 per procent drogestof.

Bostel blijft goed gevraagd, de prijs is stabiel gebleven de afgelopen week, al is de aanvoer vanuit Duitsland wat stroever in verband met Pinksteren.

Aardappelproducten zijn zeker in het Zuiden ruim voorhanden, maar variëren sterk in kwaliteit. Goede voeraardappelen raken op. Stoomschillen worden 10 cent per procent droge tof duurder, vooruitlopend op schaarser aanbod in de zomerperiode. Aardappelverwerkers liggen een periode stil en schakelen over op nieuwe oogst met minder restproduct.

Prognose: pulp en stoomschillen duurder.

Beheer
WP Admin