AkkerbouwMarktanalyse

Prijs af land ui staat nog stevig

Een week naarstig uien rooien levert de conclusie op dat er veel tarra te betreuren is. De aandacht voor zorgvuldige inschuring is bovendien onontbeerlijk om kwaliteitsverlies te beperken, gezien de nattigheid waarmee de oogst gepaard is gegaan. De export loopt wel door, maar het loopt geen storm. Een oorzaak is het relatief hoge prijsniveau. Af land noteren de uien ca, €13 per 100 kg, de baalprijs ligt tegen €18. De voornaamste afnemers zijn naast het Verenigd Koninkrijk de landen in Noord-West Afrika, met als boegbeeld Senegal. Deze zijn gevoeliger voor een hoog prijsniveau dan de afnemers in het Britse retailkanaal. De eerste noteringen uit schuur beloven wat dat betreft nog een flinke dobber voor de inkopers daar. Deze marktpartijen neigen nog naar afwachten, hopend op prijsdaling. Oost-Europa en Rusland zijn nog niet in beeld.

Prognose: prijs af land gelijk, uit schuur stijgend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin