AkkerbouwMarktanalyse

Positieve stemming door kou

Aan de positieve stemming op de peenmarkt komt nog geen einde. Zo laat de meest recente notering in Middenmeer een plus zien van €1 per 100 kg voor C en D-peen. B-peen stijgt daar met gemiddeld €1,50 tot een niveau van €10 tot €12.
Vooral de koudeperiode eind december en de verwachte vorst in januari geven vertrouwen. Ondanks dat de week voor Kerst er veel peen naar Duitsland is gegaan, blijft er vraag naar het product. Ook binnenlandse supermarkten melden door het winterweer een gestegen vraag naar peen.
De komende weken blijft de aangekondigde vorst belangrijk voor de prijsvorming. Als in de Oost-Europese landen de vorst hard toeslaat zal dat positief uitwerken op het Europese aanbod en de vraag.

Prognose

Licht stijgend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin