AkkerbouwMarktanalyse

Pootgoedprijs Bintje verder omhoog

Nu de eerste poters al weer in de grond zitten en de weersvooruitzichten steeds beter worden, is de prijs voor pootgoed Bintje opnieuw verder gestegen. De grote vraag naar Bintje-pootgoed vertaalt zich in een opmerkelijk hoge prijs. Op dit moment ligt de pootgoedprijs voor Bintje 35/45 op €55 en voor 28/35 op €90, los geleverd. De markt blijft gespannen en het is echt afhankelijk van het weer of de prijs nog verder stijgt. De pootgoedprijs Bintje, voorjaar 2010, ligt voor de maat 28/35 op €51 en voor 35/45 op €31,50. Ook dat is een fors hogere prijs dan normaal gesproken (28/35: €42-€43 en 35/45: €25-€26) in deze periode van het jaar voor pootgoed wordt betaald. De hogere Bintje-prijzen zijn het gevolg van geringere hoeveelheid pootgoed die beschikbaar is, veroorzaakt door een jarenlange areaalafname van Bintje.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

AkkerbouwMarktanalyse

Pootgoedprijs Bintje verder omhoog

Nu de eerste poters al weer in de grond zitten en de weersvooruitzichten beter worden, is de prijs voor pootgoed Bintje opnieuw verder gestegen. De grote vraag naar Bintje-pootgoed vertaalt zich in een opmerkelijk hoge prijs. Op dit moment ligt de pootgoedprijs voor Bintje 35/45 op €55 en voor 28/35 op €90, los geleverd. De markt blijft gespannen en het is echt afhankelijk van het weer of de prijs nog verder stijgt. De pootgoedprijs Bintje, voorjaar 2010, ligt voor de maat 28/35 op €51 en voor 35/45 op €31,50. Ook dat is een fors hogere prijs dan normaal gesproken (28/35: €42-€43 en 35/45: €25-€26) in deze periode van het jaar voor pootgoed wordt betaald. De hogere Bintje-prijzen zijn het gevolg van geringere hoeveelheid pootgoed die beschikbaar is, veroorzaakt door een jarenlange areaalafname van Bintje.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin