AkkerbouwMarktanalyse

Pootgoedmarkt is nog rustig

De oogst van pootaardappelen is zo goed als afgerond. Slechts een kleine 10% moet in de komende tijd nog worden geoogst. Net als bij de consumptieaardappelen, zijn er ook hier behoorlijke regionale verschillen. De opbrengsten in het noorden zijn matig. In de polders en Zeeland zijn de oogstresultaten goed te noemen. De omvang van de totale oogst van pootaardappelen is in Nederland vergelijkbaar met afgelopen jaar. De prijs voor pootgoed bintje klasse A 35/45 schommelt nu rond de €33 per 100 kilo. In vergelijking met vorig jaar een positief verschil van €9. Twee jaar geleden noteerde de handelsprijs in dezelfde periode nog rond de €37-€39. Deze prijs liep in hetzelfde jaar langzaam op naar €51,50.
De handel in pootgoed is zo vroeg in het seizoen nog erg rustig. Naar verwachting zal er pas begin november meer beweging in de markt komen. Voor pootgoed van bintje is op dit moment echter wel al vraag. Zelfs voor het voorjaar van 2010 wordt er al gehandeld voor een prijs van €28-€29.

Prognose

Stabiel

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin