AkkerbouwMarktanalyse

Plantui blijft in trek

Het seizoen voor de plantuien begint af te lopen. De laatste leveringen zijn in het Zuidwesten onderhand op gang gekomen. De overschakeling op zaaiuien af land voor directe levering heeft de eerste noteringen opgeleverd van de telersbeurzen Goes en Emmeloord. Goes hield het op gemiddeld €14,00 en Emmeloord op €13,25. Emmeloord geeft daarnaast wel een premie als de uien direct rooibaar zijn.

De start van het zaaiuienseizoen begint op een prijsniveau dat tweemaal zo hoog is als vorig jaar. De plantuiennotering Goes was €7.000 tot €10.000 per hectare. Bij een gemiddelde opbrengst van 50 ton komt dat op €14 tot €20 per 100 kg. De prijs van de plantuien blijft goed op peil door de aanhoudende vraag. Deze voorkeur zit hem in het gegeven dat in de beschikbare plantuien meer partijen met de gewenste grofte zijn.

Prognose: Prijshoudend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin