AkkerbouwMarktanalyse

Peenprijsstijging zet door

De prijzen voor peen blijven verder oplopen. Ook afgelopen week ging de opwaartse lijn in de noteringen verder.
De beurs van Emmeloord kwam uit op €11-€12 voor zowel B-peen als voor schaaltjespeen. Voor beide peensoorten is dat een stijging van €0,50.
De notering in Goes voor de B-peen gaat eveneens verder omhoog. Met een plus van €1,50 kwam de prijs uit op €9-€10. De C-D-peen stabiliseerde op €4-€5.
Dat de noteringen in een paar weken met ruim €4 zijn opgelopen heeft te maken met de blijvende vraag naar peen. De winterse omstandigheden leiden traditioneel tot grote vraag. Ook dit jaat is dat niet anders. Vooral Duitsland heeft extra behoefte aan peen en is behoorlijk aan de markt.
De stemming op de peenmarkt begint langzamerhand steeds positiever te worden. De verwachting is dat de noteringen in de komende tijd verder zullen blijven oplopen.
Of het prijsniveau van het vorige seizoen gehaald gaat worden is de vraag. Begin januari 2009 stond de teller rond de €18 om vervolgens lopende het seizoen gestaag verder op te lopen tot boven de €40.
Een onzekere factor blijft de kwaliteit van de peen. Omdat de peen dit jaar van iets mindere kwaliteit lijkt is het de vraag hoelang deze goed in de markt blijft te zetten.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin