AkkerbouwMarktanalyse

Peenprijs stagneert nog steeds

De stemming op de peenmarkt raakt er uit. De stijgende tendens in de prijzen vlakt af. Op de beurzen Emmeloord en Middenmeer gingen de noteringen zelfs iets in de min. Ook voor peen geldt dat de mindere kwaliteiten de stemming drukken.
Kwaliteitsbehoud wordt lastiger, maar is voor de telers cruciaal om de prijs in de benen te houden. Er is groeiend aanbod van matige partijen, die niet bruikbaar zijn voor de verwerkers van klasse 1. De prijzen daarvoor variëren van 40 tot 60 euro per kist. Goede (schaaltjes)peen brengt tot 15,5 cent op. Dat is, kijkend naar het weer in afgelopen periode aan de zeer schrale kant. De markt is dan ook flauw. De export loopt rustig door. Duitsland en België hebben voldoende eigen aanbod. De in Groot-Brittannië en Frankrijk sterk toegenomen vraag enkele weken geleden, als gevolg van door streng winterweer dan wel regenval (Spanje) stagnerende oogst is teruggelopen naar normaal niveau.

Prognose

prijsdaling

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin