AlgemeenMarktanalyse

Peenprijs onder druk door zwakke export

De peenmarkt blijft rustig en staat wat onder druk. Vrij geteelde B-peen brengt als veldgewas 11 cent per kilo op. Vorige week was dat nog 13 cent.

Ook in andere landen is de oogst van peen op gang gekomen. Er zijn geen calamiteiten geweest. Daardoor hebben veel landen voldoende aanvoer van binnenlandse peen. Dat drukt de export van Nederlandse peen.

Nu goed weer wordt verwacht de komende dagen gaat de aanvoer toenemen. Omdat het aanbod de vraag overstijgt vanwege de geringe export, verwachten marktdeskundigen druk op de peenprijzen.

Prognose: prijs daalt.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin