<em>Foto: Petra Vos</em> AkkerbouwMarktanalyse

Peenprijs maakt pas op de plaats

De peenprijzen maken deze week pas op de plaats. De kooplust is verdwenen.

De beurs in Emmeloord noteert deze week stabiel voor B-peen op €20 tot €26 per 100 kilo.

Lage consumptie, rustige export

Er worden meerdere factoren genoemd waardoor de stemming is omgeslagen van vast naar rustig, al tast de handel ook enigszins in het duister. Het warme weer zou ervoor zorgen dat de consumptie laag is. Een andere factor kan zijn dat er voorgaande week veel peen ingekocht, waardoor het nu rustiger is. Maar het kan er ook aan liggen dat het over het algemeen rustig is in de export.

Veel regen in Zuidwest-Spanje

In het zuidwesten van Spanje is 100 tot 150 millimeter neerslag gevallen, waardoor de aanvoer van peen in ieder geval een week stil ligt. Tot dusver lijkt die stagnatie geen invloed te hebben op de Nederlandse markt.

Prognose: rustige stemming.

Meer informatie over de prijzen van peen vindt u via de volgende linkjes in Boerderij op Maat: 
B-peen Emmeloord
Bio-peen Emmeloord
Schaaltjespeen Emmeloord
B-peen Middenmeer
C-D-peen Middenmeer

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

AkkerbouwMarktanalyse

Peenprijs maakt pas op de plaats

De peenprijzen zijn de afgelopen week gestabiliseerd. Op de telersbeurs van Emmeloord bleven de prijzen stabiel op €13,50 tot €14,50 per 100 kg voor B-peen en €15 tot €16 voor schaaltjespeen. In Middenmeer bleef de B-peen stabiel op €12 tot €14 maar moest de C-D-peen een euro prijsgeven tot een niveau van €10 tot €12 per 100 kg.
Handelaren spreken van een pas op de plaats. Vanwege de koudeperiode is er royaal ingekocht zodat er nog voorraad staat. De extra vraag vanuit landen als Spanje, Frankrijk, Ierland en het Verengd Koninkrijk is ingezakt door de veranderde weersomstandigheden. Er is wel afzet van peen naar Oost-Europa, maar de grote vraag moet nog op gang komen.
Een puntje van zorg is de kwaliteit van de peen. Met name peen die vroeg en onder droge omstandigheden is gerooid, zal waarschijnlijk minder lang houdbaar zijn en vervroegd op de markt komen. Hiervoor moet dan wel voldoende afzet zijn. Ook de uiteindelijke schade door het winterweer in de diverse teeltgebieden zal invloed hebben op het Europese aanbod. Over het algemeen is de stemming voor de langere termijn positief.

prognose

prijzen stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin