AkkerbouwMarktanalyse

Peenmarkt bepaald door inkoop voor opslag

De koelhuizen blijven de peenprijzen zetten. De wasserijen hebben nog weinig te doen, het meeste van de oogst verdwijnt in de opslag. Er is dit jaar minder opbrengst, ondanks redelijk vlotte nagroei in de laatste weken. Proefspoelen is nog niet gedaan, maar gemiddeld 10 tot 15 kisten minder peen per hectare (ca. 15 procent) is geen overdreven schatting. In de komende weken zal de prijs zich kunnen handhaven of zelfs gaan stijgen, doordat telers afwachten. Vanuit de directe handel, de export, laat de prijsstimulans nog even op zich wachten. Er zijn al wel tekenen dat Duitse afnemers belangstelling tonen voor peen geleverd vanaf januari. Eerste verkoop bracht 20 cent per kilo op.

Prijs stijgt

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin