AlgemeenMarktanalyse

Peenkwaliteit prima, weinig vraag doet prijs wortelen dalen

Tot op heden ging het goed met de afzet van vroege peen. De kwaliteit is prima, maar de prijs laat het afweten.

Dat wordt normaal geacht voor deze tijd van het jaar. Augustus en september zijn niet de beste maanden voor de peenafzet.

Ook andere peenproducerende landen zijn met de oogst bezig. Doordat ze zelfvoorzienend zijn, is er geen reden tot paniek.

Hierdoor is er ook geen reden om de Nederlandse prijzen te verhogen. Sterker nog, het is eerder reden om een prijsdaling te verwachten.

Prognose: prijs daalt.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin