AlgemeenMarktanalyse

Peenhandel sukkelt voort, kwaliteit baart zorgen

Er is flauwe handel in peen deze week, met ook storende invloed van de door de sector druk bezochte vakbeurs Fruit Logistica in Berlijn. De levering aan vaste afnemers loopt wel door, maar de vraag is verder matig.

Oost-Europa, vooral Polen, werkt nog veel eigen productie weg en is niet in voor de veel aangeboden mindere partijen uit Nederland. Er is weliswaar in de afgelopen periode veel slechte peen opgeruimd, maar de kwaliteit baart behalve de spoelers ook de verwerkers zorgen. Dit jaar is er anders dan in 2010 minder koprot, wel meer ringrot en vlekjes. De opbrengst per kist is zoals bekend minder. Dat is niet alleen vanwege meer aanhangende grond dan gebruikelijk. De wortelen zijn gemiddeld korter, dunner en hebben een lager soortelijk gewicht. Goede kwaliteit gaat de komende maanden steeds duurder worden.

Prognose: prijsdruk

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin