AkkerbouwMarktanalyse

Peenareaal Nederland slinkt

Het areaal winterpeen in Nederland neemt af. Vorig jaar werd op 5700 ha (399 mln. kilo) peen geteeld. Een kleine 250 ha minder dan in 2007. Volgens schattingen is dit jaar het areaal opnieuw met zo’n 5% gedaald. Wereldwijd is Nederland slechts een kleine speler op de peenmarkt. Uit onderzoekscijfers van zaadfirma Bejo in Warmenhuizen blijkt dat China een derde van het wereldareaal (1 miljoen ha) bezit. De VS, Rusland en Oekraïne volgen op afstand. Azië is hèt peencontinent bij uitstek. Bijna de helft van het totale wereldareaal ligt hier: 415.000 hectare. Peen wordt hier vooral op lokale markten verkocht. Binnen Europa zijn de grootste peenarealen in het Oosten. Rusland is met 100.000 ha de grootste producent. In het Westen spelen Frankrijk (13.000 ha), Duitsland (10.500 ha) en het Verenigd Koninkrijk (10.100 ha) een belangrijke rol. Het merendeel van de in Europa verbouwde peen wordt als vers verpakt product afgezet. In Nederland is dat 65%. Een kwart van de peen belandt gesneden in de supermarkt.

Prognose

Stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin