AkkerbouwMarktanalyse

Peenaanvoer stagneert iets

Het is rustig in de peenhandel. De prijzen zijn iets gezakt. Veldgewas wordt momenteel afhankelijk van sortering en kwaliteit verkocht voor 13 tot 15 cent per kilo. De export loopt rustig door. Vooral Rusland is in de markt voor gewassen peen in kilo- en 10 kilo-verpakkingen, sortering 100 tot 300 gram en verder wat kleine verpakkingen schalenpeen.
Afrika wordt voorzien van containervrachten. Binnen Europa zijn de meeste regio’s zelfvoorzienend.
De voornaamste aanvoer komt uit Flevoland en Zeeland. In Zuidwest-Nederland is echter veel regen gevallen. Dit remt de aanvoer. In Flevoland is op lichtere gronden wel te rooien. Al met al is de groei is voorspoedig. Daardoor staan de prijzen iets onder druk.

Prognose: Stabiel.

Beheer
WP Admin