AkkerbouwMarktanalyse

Peenaanvoer neemt toe

De handel in peen loopt redelijk door, maar niet bijzonder hard. Er is wat export van C-peen naar Rusland en van B-peen naar België. Voor de laatste bestemming was er deze week minder nodig vanwege de nationale feestdag op donderdag. Daar stond tegenover dat er vanwege de natte weersomstandigheden ook minder peen beschikbaar kwam. De vrije B-peen veldgewas bracht ongeveer 13 cent per kilo op. Er komt nu echter meer aanvoer vanuit het zuiden en ook in de Flevopolder zijn er steeds meer percelen rooibaar. De opbrengsten zijn goed en liggen rond 60 tot 70 ton/ha. Het buitenland moet de kar gaan trekken, anders gaat de prijs van vrije peen zakken tot het niveau van de contractprijzen, denk aan ca. 9 cent.

Prognose: prijsdaling

Beheer
WP Admin