AkkerbouwMarktanalyse

Patstelling op de graanmarkt

Het blijft stil op de binnenlandse graanmarkt. Het aanbod is bepaald niet overdadig, anderzijds is er ook nauwelijks vraag. Voor de langere termijn moet door de voerindustrie weliswaar nog het nodige worden gekocht. In de wetenschap dat er nog voldoende grondstof aanwezig is, wacht men echter af. Volgens de cijfers is er op 1 juli nog een graanvoorraad voor 12 weken, tegenover 10 weken vorig jaar. Belangrijk is hoe groot het graanareaal dit jaar wereldwijd wordt en hoe de nieuwe oogst in Oost-Europa uiteindelijk straks zal uitvallen. Door de kredietcrisis lijkt daar minder geld beschikbaar voor bemesting en gewasbescherming. De eerste prognoses van de Europese graanoogst komen uit op ruim 293 miljoen ton. Dit is bijna 20 miljoen ton minder dan oogst 2008. De prijs voor tarwe franco geleverd ligt op €130-€135, gerst doet €118.

Prognose

Stabiel tot licht dalend

Beheer
WP Admin