Foto: Mark Pasveer AkkerbouwMarktanalyse

Oude oogst graan krap voorhanden

De sfeer op de graanmarkt is gespannen. Binnen Europa zijn de oude voorraden zo goed als opgeruimd. Dat geldt zowel voor tarwe en gerst als voor mais.

De balansen gaven al enige tijd aan dat er een situatie van krapte zou kunnen komen, dat wijst de praktijk ook uit. Het aanbod van nieuwe oogst mais is wereldwijd heel matig. “We gaan met alles krap over op de nieuwe oogst”, aldus een graanhandelaar. In de EU staat het gewas er redelijk bij, maar in met name Brazilië valt het wat de verwachte maisoogst betreft erg tegen. Daarbij komt de prognose dat China meer mais gaat importeren. Er is daar in de afgelopen maanden een flinke hap genomen uit de aanwezige voorraden.

Meer vraag naar tarwe

Voor tarwe is de markt aardig uitgebalanceerd. Tarwe is niet te krap beschikbaar, maar door de zo vaste maismarkt is er meer vraag gekomen naar tarwe. Voor opname in het mengvoer is het in de driehoek mais, tarwe en gerst een zaak van communicerende vaten. Gerst is overigens niet onbeperkt toe te passen.

Wat gerst betreft valt het op dat er op papier genoeg beschikbaar zou moeten zijn, maar de prijs gaat vlot omhoog. Als er nog volume van de oude oogst aanwezig is, is het de vraag waar. Ook kan het zijn dat er vooral nog brouwgerst voorhanden is, die wordt vastgehouden in de verwachting dat de brouwindustrie zeer binnenkort meer nodig heeft als de corona-maatregelen versoepelen. Over twee maanden is er nieuwe oogst, maar deze dagen is er moeilijk aan gerst te komen. Tarwe komt over het algemeen wat gemakkelijker bij de afnemers in Nederland en omliggende landen, maar een probleem is ook het transport, dat in heel de EU moeizaam verloopt. Al met al komen vraag en aanbod in de graanmarkt momenteel slecht bij elkaar. Veel graan is op en wie nog heeft, houdt het vast.

Prognose: prijshoudend tot vast.

Beheer
WP Admin