AkkerbouwMarktanalyse

Opslag van peen marktbepalend

De marktstemming voor biopeen blijft vast, er is veel vraag uit Duitsland. Het aanbod loopt dan ook vlot weg. De eerste biopeennotering van de telersbeurs Emmeloord kwam uit op € 23 tot € 28. Conventionele peen wordt nu volop gerooid. Anders dan in het biologische segment valt op dat de gewone wortelen relatief kort zijn. Daardoor kan de opbrengst ten opzichte van vorig jaar kleiner uitvallen. Denk aan ongeveer 10 %. De eerste peennoteringen van Middenmeer zijn matig, maar er is geen druk van overmatige levering af land. De stemming wordt niet bepaald door de export, maar door de inkopende koelhuizen. Er is vooral in de Flevopolders flink geïnvesteerd in ruimte, die gevuld moet worden.

Prognose: stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin