AkkerbouwMarktanalyse

Opbrengst peen lijkt goed

De groei van de peen is dit jaar aanmerkelijk sneller dan in 2006. Op dit moment is de peen al fors aan de maat, terwijl het groeiseizoen nog twee maanden te gaan heeft.

De waarschuwingen van afgelopen week over de muizenvraat blijken in de praktijk wel mee te vallen. Weliswaar wordt in sommige percelen muizenvraat geconstateerd, maar de situatie is niet zorgwekkend. Over de marktontwikkelingen valt nog weinig te zeggen, de handel is afwachtend. De prijs van zowel B- als C-peen ligt op € 0,10 per kg.

Prognose:

Prijzen blijven gelijk.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin